Hgvmodz hack cf 1066 by Nhocpiano


- Hướng dẫn sử dụng:
Bước 1: Download về
Bước 2: Bấm Browse chọn folder Crossfire
Bước 3: Bấm Intall rồi vào thư mục Crossfire bật HGVMODZ.exe
Bước 4: Nhập pass là: piano
Bước 5: Killed

 wWw.NganHa.Info

0 nhận xét:

Đăng nhận xét