wjxtdAuto test6 : Hỗ trợ luyện công + PK , phục hồi , chiến đấu , luyện công , tổ đội , đăng nhập

Download
Link Opera
Link GLX
Bản test 6:
- Thêm chức năng làm NV Bao Vạn Đồng
- Tăng tốc độ nhặt đồ (ít ra là cung băng KiemThePK brows.gif )
- Tối ưu một số chức năng
- Hiên giờ thì chỉ mới có map 9x, nên NV BVD các cấp nhỏ hơn 9x có thể làm không được. Sẽ thêm map cấp thấp nếu có thời gian sad.gif

Ctrl + Q: Chế độ luyện công
Ctrl + A: Nhặt đồ
Ctrl + S: Tự đánh
Ctrl + D: Đánh quanh điểm
Ctrl + E: Bật tắt theo sau
Ctrl + T: Thiết lập điểm treo máy (nếu ở ngoài thành). Ở map thành thị, tân thủ thôn thiết lập điểm mua thuốc
Ctrl + L: Tự làm nhiệm vụ BVĐ
Ctrl + Shift + F: Dập lửa
Ctrl + Shift + L: Click Quang Ảnh Thạch
Ctrl + Shift + H: Thu thập gỗ (HSPN)
Ctrl + Shift + U: Ghép HT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét