WJXSmartFocus Test14

Description: Auto kiếm thế, WJXSmartFocus – auto kiếm thế
+ Sửa lỗi hiển thị nhầm thông tin nhân vật khi disconnect hoặc out ra vào lại
+ Sửa lỗi không đóng cửa sổ thông báo dùng Tu Luyện Châu quá giới hạn
+ Sửa lỗi không chuyển map khi từ Đôn Hoàng Cổ Thành chạy về Long Môn Trấn
+ Thêm chức năng PK: Ưu tiên đánh theo chủ PT
+ Thêm chức năng Train: Tự đọc sách (2 loại) khi không đánh quái (chưa test kỹ)
+ Thêm chức năng Hẹn giờ tắt máy
Chú ý: Nên lưu rương ở thành thôn gần nhất để khi phù về ra lại sẽ nhanh hơn. Nên mở khóa trước khi dùng các chức năng nâng HT hoặc mua Hồi thành phù…
Download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét