Update HGVMODZ v5 – Hack CF 1055 by Trum.Khung.Bo

HGVMODZ v5 Đã Dc Design Do Trum.Khung.Bo Thuc Hien
Link Dow Hack :

http://www.mediafire.com/?yyvn0z2mzwo

http://mega.1280.com/file/KM792PKY2Y/
Dao Diện Hack :

Hướng Dẫn
Dow Hack Về Copy Vào Thư Mục CF Bậc Hack Lên Cài Đặt Xong OK rồi Srat Game
Vào CF Nhấn Isert Để Bậc Wall Hack

0 nhận xét:

Đăng nhận xét