Update HGVMODZ – Hack 1 hit CF 1054

Link Down:
DOWNLOAD
http://galaxyz.net/data/2e1c1a1d161d…%201.0.rar.glx
Hướng Dần Sử Dụng :
Dow Hack Về Các Bạn Bậc Hack Lên Sau Đó Bậc 1 hit Và Bản Process
Chỉ Chạy Trong Thư Mục CF !!

Sau Đó Load File Crossfire.dat rồi Bắt Đầu
Vào Tới Chổ Đăng Nhấp Các Bạn Nhấn Isert
Bậc On hit Lên X19 Xong Rồi Đăng Nhập
Vào Tới Kênh Các Bạn Kill Nhưng Hình SaoCác Bạn Đừng Chỉnh Đi Xuyên Tường Nếu Chỉnh Sẽ Diss
Nếu Các Bạn Nào Làm Đúng Những Bước Trên Thì Hack Dc Còn Làm Sai Thì Ko Nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét