Update Aumodz 6075 – hack nvtt 0s, auto ctrl, auto 1k, hack per au 6075

  • Description: Update Aumodz 6075 – hack nvtt 0s, auto ctrl, auto 1k, hack per au 6075
  • Auto Game: Audition Online
  • Download link
Download về, copy vào thư mục Audition
Các chức năng :
- Hack 0s : Tất cả các bài về 0s ( NVTT )
- 1k : Chỉ có phím 4
- Auto 1k : F11 : Bật, F12 : Tắt ( Auto phím 4 )
- Auto Ctrl : Tự nhấn phím Ctrl ( dùng cho chế độ nhảy Beatrush )
- Hack per :
F6 : Bad trở lên ( muốn 100% bad thì sau khi ấn xong phím ấn space tại địa điểm miss )
F7 : Cool trở lên
F8 : Great trở lên
F9 : Per 100%
F10 : Tắt hack.
Giao diện :

wWw.NganHa.Info

0 nhận xét:

Đăng nhận xét