TdkTools 1.0.5.12 – Auto Hỗ Trợ Train Tây Du Ký

Tools này tự động ấn phím dùm bạn, bạn điền vào ô F16 thì sau 6s nó sẽ tự ấn phím F1 cho bạn.
Download :
Chú ý mới: Từ bản này sẽ có 2 ô Bơm S.MệnhBơm C.Khí
Quy Nguyên Đan bơm sinh mệnh các bạn đặt ở ô số 8
Ích Khí Đan bơm chân khí các bạn đặt ở ô số 9

Tại ô Bơm S.Mệnh, bạn đặt giá trị 5000 thì: Nếu sinh mệnh ít hơn 5000 sẽ tự dùng Quy Nguyên Đan để hồi sinh mệnh.
Tương tự cho ô Bơm C.Khí .
Ô Nhặt đồ: là nhặt đồ không lọc. Các bạn test dùm mình xem nó có nhặt không nhé Bạn phải hiện cửa sổ game lên, ko được thu nhỏ. Muốn ẩn game thì bạn ko được thu nhỏ thì tools mới hoạt động.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét