Sơ lược Phổ Đề và cách tăng điểm Tây du ký

Phổ Đề là một phái đc nhiều bạn lựa chọn khi chơi Tây Du kí. Nó thích hợp cho người mới chơi và thích hợp khi train . Phổ Đề (PĐ) là một phái có những skill đánh lan đẹp mắt. Phổ Đề thích hợp khi treo .
Cách tăng điểm tiềm năng PĐ:
_ Các bạn tăng full vào trí lực.
_ Điểm tiềm năng chỉ được tăng tự do khi lên cấp 30 ( mỗi cấp cho 3 điểm )
Cách tăng skill:
_ Cái này tùy thích ( Tùy ý các bạn )
_ Nhớ lên 3x tăng skill thì đừng tăng full vào skill Huyễn Linh Chi Linh vì lên 3x có skill đánh khác mạnh hơn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét