Romeo Hot Dance 2.4 – Auto Audition Việt Nam

Download
http://www.mediafire.com/?n1mhqmzljyj
http://77.68.45.241/rhdp/RomeoHotDance-Plus-2.4-%5BFix-2%5D-Auto-Audition-Vn.zip
TK chung:
nhocromeo.com001 -> nhocromeo.com100
Mật khẩu: nhìn khung thông báo trên bảng auto

giangho.tv001 -> giangho.tv100
Mật khẩu: nhìn khung thông báo trên bảng auto
dancer001 -> dancer100
Mật khẩu: nhìn khung thông báo trên bảng auto
Phím tắt: nhìn trên bảng auto

Hướng dẫn:
Trước khi cài đặt, vui lòng tắt hết chương trình ko liên quan, đặc biệt như: ProcessExplorer, Winhex, OllyDebug, FileMon, RegMon, MLE, CE, MemoryScaner, CheatX4, AntiVirus, Spy++ … Các chương trình trên thuộc dạng chuwowng trình Bug, crack, khi chạy RHD Plus mà có mặt các chương trình trên, máy sẽ bị shutdown !
Chạy file[Setup], bấm install 2 lần để cài đặt
Sau khi cài đặt hoàn tất, chạy biểu tượng trên desktop để bật auto
Chọn đường dẫn thư mục Au (không biết có thể đánh dấu chọn Bỏ Qua)
Đăng nhập vào Auto
Chọn các chức năng cần dùng
Bấm [Bắt đầu sử dụng]
Lúc này sẽ hiển ra bảng chọn chế độ FixLag, nên chọn thử cả chế độ [1]chế độ [2] để xem chế độ nào tương thích với máy !
Vào Audition
Trong Au, sử dụng các phím tắt để bật/tắt các chức năng


wWw.NganHa.Info

0 nhận xét:

Đăng nhận xét