Plugin Super Auto Kiếm Thế Update

Download
+ Link GLX
+ Link Opera
- Fixed lỗi ko buff skill hỗ trợ đoàn thị
- Fixed tọa độ phù BVD
- Fixed hủy nv, khi hủy nv bạn <>
- Fixed tọa độ hiển thị trong supermaplink
- Thêm tự ăn thịt/tinh hoạt lực vào thanh Home
Updated trong ngày (10h30)
- Fixed lỗi ko thể mở Home (lngmthang)
- Fixed lỗi đi tới trong nhóm (lngmthang )
- Thêm vượt rào bằng Shift+J (ĐệNhấtNgaMy)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét