Map Dota v6.66b

Download :
Link VipAutoPro Nước Ngoài
Link VipAutoPro VN
Link Zip Tốc Độ Cao VN
Những Thay Đổi Trong Map Mới :
Sửa một lỗi lớn vừa được phát hiện.
Thiết kế lại damage của Wind Walk (Bounty Hunter). Bây giờ khi Wind Walk không còn cần tấn công 2 lần để kích hoạt Jinada nữa (Jinada có thể được kích hoạt kể cả khi tấn công trong trạng thái Wind Walk).
Nerf Doombringer:
  • Giảm 2 armor.
  • Giảm 10 movement speed.
  • Tăng cooldown của Scorched Earth, từ 60/50/40/30 lên 60/55/50/45.
Sửa lại quy luật nhặt – rơi của Divine Rapier để tránh một số trường hợp lợi dụng:
Nếu lần đầu tiên Divine Rapier bị rơi khỏi chủ và được nhặt bởi một hero đồng minh, item sẽ bị vô hiệu hóa (không cho damage) cho đến khi được trả về cho chủ. Luật này vẫn được áp dụng như ở phiên bản trước khi đối phương đang cầm Divine Rapier. Sau đây là luật hoàn chỉnh của Divine Rapier:
  • “Rapier nguyên bản” có hai dạng, dạng bình thường và dạng đã bị vô hiệu hóa. Rapier ở dạng bình thường khi được cầm ở chủ nhân của nó (người mua) và ở dạng vô hiệu (không cho damage) khi được cầm bởi một unit đồng minh.
  • “Rapier” là dạng được kích hoạt khi đối phương nhặt được. Khi đó Divine Rapier sẽ được chuyển vĩnh viễn sang dạng này, luôn cho damage và không thể tự ném ra, không quan trọng việc chuyển chủ nhân sau đó (vẫn như phiên bản trước).
Tóm lại thay đổi chủ yếu ở đây là một hero không thể pump Rapier một cách có chủ ý cho đồng đội được.
Lệnh “-unlock” bây giờ cần phải bỏ phiếu, và phải có số đông đồng ý mới được kích hoạt (mở khóa tiền và item của hero). Lưu ý, một khi đã mở khóa hero thì không thể switch được nữa.
Thêm 15 giây chờ trước khi bắt đầu draft ở chế độ “-cd” (Captain Draft) để có thời gian xem trước hero.
Đổi tên các lệnh “controlon/off” để phân biệt rõ hơn. Hiện tại các lệnh đó là “-disableselection (-ds)” và “-enableselection (-es)”
Cải thiện hệ thống của map ở nhiều điểm khác nhau.
Sửa một lỗi ghép đồ với đồ của người chơi đã thoát, có thể gây ra crash.
Sửa lỗi của Essence Shift lên các unit có khả năng thay đổi dạng.
Sửa một vài lỗi với Dark Pact.
Thêm dữ liệu replay cho creep kills/denies ( định kỳ theo thời gian, có dạng: “CSK”+I2S(PlayerID), và “CSD”+I2S(PlayerID),”
Sửa nhiều lỗi ở các chú thích.
Sửa lỗi không chia tiền với -unlock sau khi kick qua -kickafk.
Sửa lỗi cho phép sử dụng -unlock trong khi đang bỏ phiếu để switch.
Sửa một số spell có thể kích hoạt Magic Stick/Essence Aura (Devoured Neutral Troll Priests Heal, Radiance Swap, vân vân )
Sửa ngôn ngữ của -cd và một số dữ luật parser bị thiếu.
Sửa một số lỗi có thể xảy ra với Basher trên Spirit Bear.
Sửa một lỗi có thể lợi dụng khi một hero cầm nhiều Urn of Shadows.
Sửa lỗi Forged Spirit thứ 2 vẫn được thêm vào bảng điều khiển kể cả khi đã tắt hệ thống trợ giúp điều khiển.
Sửa lỗi -switch với Rapier trên người hero.
Sửa một số lỗi nhỏ khác.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét