Kiếm Thế PK 1.13b : Phần mềm hỗ trợ pk + Train kiếm thế

Kiếm Thế PK 1.13b: Phần mềm hỗ trợ pk kiếm thế,sửa 1 số lỗi từ phiên bản trước,auto hỗ trợ pk mọi nhân vật,hỗ trợ buff,đánh theo tổ đội…. , thếm 1 số chức năng mới,upate phiên bản mới
UPDATE CHO PHIÊN BẢN NGÀY 12-4
- Sửa lỗi bơm mana.
Download

0 nhận xét:

Đăng nhận xét