HGVMODZ 1054 free Wall Hack – By pass xtrap


Buoc1:

Down Hack Về Bật Hack Lên Cài Dặt Chọn File Crossfire.dat
Các Ban Cai vedist_x86
Sao đó Các Bạn Nhấp Vào Fix Byss-Xtrap
Xong Nếu Bạn Nào Muốn Sài Speed Thì Nhấp Vào Speed
Xong Các Bạn Nhấp Vào Chử OK Nó Sẽ Hiện Ra Dòng !
Bậc Wall Thành Công Thì Các Bạn Nhấp Vào Sart Game
Vào CF Nhấn Isert để bậc wall
Thank để Nhân Hack Vip nha
Thân : †rùm.Khµñg.ßố
Link Hack :
http://www.mediafire.com/?zmzkwyoezmj
Sẽ Up Thêm Các Chức Năng Mới

Thông Báo : Có 1 số máy bật x86 và speed
Nên Các Bạn Cần Phải Down x86

0 nhận xét:

Đăng nhận xét