Hack cf 1053 – Wall, 1 hit, bay cao, don tho, ghost, tang hinh (Update 21/2/2010)

Download hack
http://link.hagiangvui.org/links.php?url=http://www.mediafire.com/?tyt2imdm0nx
TRuoc tien copy ban hack vao thu muc DOt kich
Tuong Tu. nhu coke Tail de hack 1 hit,xuyen tuong, wall,vvv
cac ban bam Bower tim den file crossfire.exe sao do vao game bat one hit,roi vao kenh bam alt+Tab bat process kill file XtrapVe.dll
Hackpro
chuc nang gom bay cao ,Lien thanh ,tan hinh vvv
mo hackpro len
cac ban bam Bower tim den file crossfire.exe sao do vao game bat one hit,roi vao kenh bam alt+Tab bat process kill file XtrapVe.dll
Hack wall Chu y khi su dung chuc nang nay ban hok can phai xoa file XtrapVe.dll cuc kho vao Cf hack luon nhung hok co xuyen tuong va hack 1 hit’
Hack Speed

0 nhận xét:

Đăng nhận xét