Hack Audition 6076 – RomeoHotDance2.9 Auto audition full , auto beatup , auto nhảy đôi , auto bboy

 Link 1 (click to download)
Link 2 (click to download)

Link 3 (NhocRomeo.Com)
TK chung:
dancer001 => dancer200
Mật khẩu: 111
Tk chung này đầy đủ chức năng trừ chức năng Auto Space và Auto F1 (auto ready)
TK Free:
Đánh dấu chọn “đăng nhập với chế độ Miễn phí (2 tiếng)
rồi đăng nhập như sau:
TK: free
Pass: nhocromeo.com
Phím tắt: nhìn trên bảng auto
Hướng dẫn:
Trước khi cài đặt, vui lòng tắt hết chương trình ko liên quan, đặc biệt như: ProcessExplorer, Winhex, OllyDebug, FileMon, RegMon, MLE, CE, MemoryScaner, CheatX4, AntiVirus, Spy++ … Các chương trình trên thuộc dạng chuwowng trình Bug, crack, khi chạy RHD Plus mà có mặt các chương trình trên, máy sẽ bị shutdown !
Chạy file[Setup], bấm Accept => Install
Sau khi cài đặt hoàn tất, chạy biểu tượng trên desktop để bật auto
Chọn đường dẫn thư mục Au (không biết có thể đánh dấu chọn Bỏ Qua)
Đăng nhập vào Auto
Chọn các chức năng cần dùng
Bấm [Bắt đầu sử dụng]
Lúc này sẽ hiển ra bảng chọn chế độ FixLag, nên chọn thử cả chế độ [1]chế độ [2] để xem chế độ nào tương thích với máy !
Vào Audition
Trong Au, sử dụng các phím tắt để bật/tắt các chức năng
Chức năng PerfectHack: sử dụng phím CapsLock để bật và tắt
Chức năng canh Perfect 95%: tự thiết lập phím tắt (F1 hoặc `), trong game, thay vì nhấn nút Space như thường thì sử dụng phím tắt đó (F1 hoặc `) sẽ giúp tăng khả năng perfect lên 95%

wWw.NganHa.Info

0 nhận xét:

Đăng nhận xét