Hack audition 6074 – Aupromodz3.0

Link download Myopera
Link Download Galaxyz

Aupromodz3.0 Đã sửa lỗi 0s NVTT
Bước 1 :User : minhlinh.com Pass 111
Bước 2 : Chọn browse chỉ đến thư mục Audition trong máy bạn
Bước 3 : Chọn chức năng hack !
Rùi vào Au như bình thường !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét