Garena Universal MapHack v5.0 – Hack Map Dota 1.20e ,1.21 ,1.23 ,1.24b ,1.24c, 1.24d 1.24e, thấy mắt, thấy invi, chuyển tien hack war

Phần mềm hack map, chuyển tiền , thấy mắt , thấy invi dota chỉ cần download về copy vào foder war hoặc chỉnh đúng patch của war là có thể hack được map 1.20e ,1.21 ,1.23 ,1.24b ,1.24c , 1.24 d ,1.25e . -ah không bị dis , dùng thẳng vào GG thật , GG upate vẫn dùng tốt

Dowload :

Link VipAutoPro

Link VipAutoPro 2

Sau khi dowload về giải nén copy toàn bộ file vào thư mục war3 hoặc bật tại chỗ vào trỏ patch đến foder war
 Garena Universal MapHack v4.1 :   Hack Map 1.20e ,1.21 ,1.23 ,1.24b ,1.24c, 1.24d , thấy mắt, thấy invi, chuyển tien hack war
Bật Garena universal MH ( chú ý phải là thư mục war3 , không phải garena )
 Garena Universal MapHack v4.1 :   Hack Map 1.20e ,1.21 ,1.23 ,1.24b ,1.24c, 1.24d , thấy mắt, thấy invi, chuyển tien hack war
Bật Garena Thật lên vào room Ấn Start Garena Universal Map Hack và chơi thôi nó sẽ tự sáng không phải làm gì cả ^^ (nên sử dụng với garena vipautopro )
 Garena VipAutoPro 3.6  : Hack Map Dota v1.23 ,v1.24b,v1.24c , Custom Kick ,Fix DeepFree,Auto Join Room Pro

0 nhận xét:

Đăng nhận xét