Auto Train Tay Du Ky (tdk)

Auto Train là cả một vấn đề đối với Gamer.
Sau một thời gian tìm kiếm trên Google về cách train TDK bên TQ.
Mjnh đã Download về 1 Bản để test rồi chỉnh sửa lạ cho phù hợp với ngôn ngữ vjêt nam.
Nếu trong bản auto có djch không chuẩn đj chăng nữa thì cũng mong cac Gamer bỏ qua vj thời gian để chỉnh sửa quá ngắn
Các bạn Download theo Link : http://mega.1280.com/file/O24OA1XFO0/
Sau khi Download về hãy giải nén vào thư mục cài đặt game TDK.
Trong đó có File ” Huongdan.txt”.
Các bạn vào đó để xem các Phím Nóng dùng trong Auto.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét