Auto Hack HT4,điểm vinh dự,thủy tinh,tinh hồng

Sever Thu Phí  JXQuest 6.15
Sever Miễn Phí JXQuest GF 6.14B
Script Hack Huyền Tinh 4
Script Hack Thủy Tinh
Script Hack Tinh Hồng
Script Hack Điểm Vinh Dự + Bàn nhược tâm kinh


Bước 1 : Download auto jxquest ở trên theo đúng sever rồi down script hack mình muốn về copy vào thư mục Scripts trong file auto jxquest
Bước 2 : Đăng nhập và hack theo Hack căn tay đúng h auto sẽ tự giả nhiệm vụ hộ
http://www.youtube.com/watch?v=OffjLsr5Gjo&feature=player_embedded
Lưu ý : Để Nguyên ô trả nhiệm vụ ko sê dịch ô trả nv đi đâu
Ko chỉnh sủa file script có thể ảnh hưởng đến bản hack

0 nhận xét:

Đăng nhận xét