Auto cổ long – verson 2.0

Auto cổ long – verson 2.0, phiên bản mới nhất hiện nay. Chương trình được phát triển từ năm 2009 bởi Lê Phương Hải.
Chương trình được phát triển trên nền tảng Visualbasic 6.0
Download :
Link MediaFre
Link GLX
Để sử dụng chương trình được hiệu quả, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

- Yêu cầu bảng tự động di chuyển của game phải ở giữa màn hình (đúng vị trí ban đầu).
- Chương trình sẽ tự động chọn bảng tự động di chuyển của game sau 1 tiếng.
- Chương trình tự động gửi lệnh Alt+Z để nhân vật tự động đánh.
- Có hai loại: – Chạy auto cho một nhân vật
- Chạy auto cho nhiều nhân vật
Chọn auto cho nhiều nhân vật, chương trình sẽ tự động gửi lệnh Alt + Tab để chuyển màn hình điều khiển nhân vật.
Chương trình còn có tính năng của chương trình auto click, tự động kích ở một tọa độ xác định trên màn hình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét