Auto đánh vua pháp thuật

1- Download và cài đặt phần mềm Cheat Engine tại: http://cheatengine.org/downloads.php
2- Chạy Cheat Engine. Mở menu Process và chọn trình duyệt mà bạn đang sử dụng để chơi VPT.

3- Reset cho auto trở về 99. Quay lại Cheat Engine, điền 99 vào ô Value rồi ấn First Scan.

Đây là kết quả sau khi scan:

4- Vào VPT, để nguyên auto đó và cho nhân vật đánh 1 trận.
5- Quay lại Cheat Engine, điền số lượt auto còn lại sau trận đánh (ở ví dụ của mình là 98) vào ô Value rồi ấn Next Scan.

Đây là kết quả sau khi scan:

6- Click đúp vào kết quả bên trái để add nó vào ô thực thi ở phía dưới. Tick vào cột Frozen. Click đúp vào số ở hàng Value và chọn 99.

Vậy là xong. Từ giờ khi đánh thì số lượt auto chỉ nhảy đi nhảy lại giữa 98 và 99.
Chúc các bạn thành công!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét